Browsing byAuthor : 김성준

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 4 of 4

Issue DateTitleAuthor(s)
2020-10-30동진강유역 농업용수 및 하천사용 실태 조사분석 연구김보국
2020-04-30만경강 수생태 건강성 확보방안 연구 : 만경강 유역 용수공급 및 이용 체계 분석김보국
2020-02-29새만금유역 농촌마을 농업비점 기초현황 및 인식조사김보국
2021-05-31전라북도 환경보전계획 (2021~2030)김보국
1

Browse