Browsing by Author : 김민경

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 4 of 4

Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-31나고야의정서 대응을 위한 생물다양성 보전 및 생물자원 활용방안장남정
2014-12-31전라북도 대기오염 현황분석 및 대응전략 연구정남정
2015-12-11전라북도 생물다양성 인벤토리 구축 기초연구장남정
2011-05-30최근 고용동향으로 본 일자리 정책 방향이강진
1

Browse